στη γεωτεχνικη αιγαιου
χαρτογραφούμε το εισόδημά σας
Slider

Δελτίο τύπου ΓΕΩΤΕΕ παρτ. Αιγαίου

Με πρωτοβουλία του προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ παραρτήματος Αιγαίου, κ. Κατσαβέλλη Παναγιώτη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με αφορμή τον καταρροϊκό πυρετό.
Η σύσκεψη έγινε στην περιφέρεια Β.Αιγαίου παρούσας της περιφερειάρχη κ.Χριστιάνας Καλογήρου , του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικού κ.Κων/νου Αδαμίδη , υπηρεσιακών παραγόντων
καθώς και αντιπροσώπων των κτηνοτροφικών συνεταιρισμών της Αγ.Παρασκευή, της Άγρα, του Μανταμάδου, του Μεσοτόπου και της Στύψης. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν εξ αίτιας της ζωονόσου και παρουσιάστηκαν οι θέσεις και οι προβληματισμοί για το αύριο της κτηνοτροφίας στο Β.Αιγαίου.

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019 20:15

Ενημερωτικές συναντήσεις Κύριο

Δελτίο τύπουgeran

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων με τους αγρότες της Λέσβου η Γεωτεχνική Αιγαίου ολοκλήρωσε με επιτυχία τις προγραμματισμένες συναντήσεις ενημέρωσης, στην Γέρα στις 21 Ιανουάριου και το Πλωμάρι στις 23 αντίστοιχα, ακολουθώντας πιστά την δέσμευση της για ετήσιες ενημερώσεις των αγροτών που λαμβάνουν τις υπηρεσίες της.
Με αφορμή τις Προσκλήσεις των Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020

1. «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» και
2. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ με 14.000 ευρώ»

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν άμεσα τους αγρότες και κτηνοτρόφους μας. Ειδικότερα έγινε ενημέρωση και εκτεταμένη συζήτηση για θέματα που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια και τα προβλήματα της που ταλανίζουν την τελευταία περίοδο την ελαιοπαραγωγή, καθώς και για τα σοβαρά κτηνοτροφικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι του νησιού μας.
Ταυτόχρονα είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τους ενδιαφερομένους για την πορεία των Σχεδίων βελτίωσης, καθώς και τις αναμενόμενες προσκλήσεις Μέτρων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα στους επόμενους μήνες. Στην συζήτηση που ακολούθησε στην κάθε εκδήλωση αναπτύχθηκαν θέματα συνεργασιών και ομάδων παραγωγής καθώς και θέματα που αφορούν το ΟΣΔΕ, τις αδειοδοτήσεις, το Εθνικό κτηματολόγιο και τους προγραμματισμένους ελέγχους.
Τέλος δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για την πορεία και την κατεύθυνση που τείνει να έχει η επόμενη «Κοινή Αγροτική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2020-2027»

Η Γεωτεχνική Αιγαίου συνεχίζει τον κύκλο των συναντήσεων και αφουγκραζόμενη την ανάγκη για μεγαλύτερη και πιο εξειδικευμένη ενημέρωση εμπλουτίζει την θεματολογία με επιπλέον κτηνοτροφικά και αγροοικονομικά θέματα.
Έχει προγραμματίσει τις παρακάτω ενημερώσεις και συζητήσεις

  •  Στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Στύψης και την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου στις 8 το απόγευμα στην αίθουσα κάτω από το αγροτικό ιατρείο.
  •  Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Συκαμιάς την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου στο Γραφείο του συνεταιρισμού.
  •  Στο Δημοτικό Διαμέρισμά της Αγίας Παρασκευής την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Σχολείο στις 8 το απόγευμα.
  •  Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μανταμάδου την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου στο Πολυκέντρο του Δήμου

Θα συνεχισούμε με νέο πρόγραμμα για τα υπόλοιπα διαμερίσματα

plo3plo4
Αναλυτική παρουσίαση ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ (video)

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή

Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου χορηγείται σε:

α) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελµατίες αγρότες, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010 (Α΄ 151),

β) αγροτικούς συνεταιρισµούς, γυναικείους συνεταιρισµούς, οµάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων των µελών τους.

Οι επαγγελµατίες αγρότες µπορούν να δραστηριοποιούνται σε πάσης µορφής υπαίθριες αγορές, καθώς και στο στάσιµο και πλανόδιο εµπόριο, αναλόγως της άδειας που τους έχει χορηγηθεί.

Οι αγροτικοί και γυναικείοι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, µπορούν να δραστηριοποιούνται µόνο σε οργανωµένες αγορές, όπως οι λαϊκές αγορές και οι αγορές καταναλωτών. Κάθε συνεταιρισµός, οµάδα ή οργάνωση παραγωγών δικαιούται µία (1) άδεια λαϊκής αγοράς ανά είκοσι (20) µέλη και όχι περισσότερες από δέκα (10) άδειες και κάθε γυναικείος συνεταιρισµός µία άδεια ανά δέκα (10) µέλη και όχι περισσότερες από δύο (2) άδειες. Τα προϊόντα που διατίθενται από τους συνεταιρισµούς συνοδεύονται υποχρεωτικά από παραστατικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται από ποιόν παραγωγό προέρχονται τα είδη. Ειδικά για τους γυναικείους συνεταιρισµούς, η πρώτη ύλη των παραγόµενων προϊόντων δεν απαιτείται να είναι ιδίας παραγωγής των µελών του. Σε κάθε λαϊκή αγορά οι ανωτέρω συνεταιρισµοί, οι οµάδες και οι οργανώσεις παραγωγών δεν επιτρέπεται να κατέχουν περισσότερες της µίας (1) θέσης. Οι παραγωγοί πωλητές µπορούν να υποβοηθούνται ή να αναπληρώνονται από το σύζυγο ή τα τέκνα τους, εφόσον αυτοί δεν κατέχουν άδεια υπαίθριου εµπορίου, χωρίς επιπρόσθετες διατυπώσεις πέραν της απλής δήλωσης των προσώπων αυτών στην αρµόδια αρχή, της υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και της καταχώρισης των στοιχείων τους στο έντυπο της άδειας του παραγωγού πωλητή. Στις περιπτώσεις απουσίας από τον πάγκο για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24, ο παραγωγός αναπληρώνεται από τον/την σύζυγο ή τα τέκνα. Αν ο παραγωγός δεν έχει σύζυγο ή τέκνα ή τα πρόσωπα αυτά δηλώσουν εγγράφως ότι δεν επιθυµούν να αναπληρώσουν τον αδειούχο, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του παραγωγού από δηλωµένο υπάλληλο. Στην περίπτωση συνεταιρισµού, οµάδας ή οργάνωσης παραγωγών, όταν ο δηλωµένος υπάλληλος κωλύεται στη διενέργεια των πωλήσεων, αντικαθίσταται µε άλλον δηλωµένο υπάλληλο ύστερα από γνωστοποίηση στο δήµο της έδρας του συνεταιρισµού. Τις πωλήσεις µπορεί επίσης να διενεργεί συνεταιριζόµενος παραγωγός.blackberries 1539540 480

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση γαλακτοκοµικών προϊόντων αποκλειστικά σε λαϊκές αγορές και από ιδιοκτήτες «µικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκοµικών προϊόντων-µη κτηνοτρόφους, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 3724/162303/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 3438), εφόσον δεν διαθέτουν εµπορικό κατάστηµα λιανικής πώλησης. Η άσκηση της υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας επιτρέπεται στους παραγωγούς µετά την έκδοση σχετικής άδειας. Η εν λόγω άδεια φέρει την ονοµασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ». Ο δικαιούχος ή το άτοµο που τον αναπληρώνει οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο της αδείας καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Απώλεια του εντύπου της άδειας συνεπάγεται αδυναµία δραστηριοποίησης µέχρι την επανέκδοσή του. Αρµόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο δήµος της µόνιµης κατοικίας του παραγωγού.

 

Παρατείνεται, έως τις 30 Ιουνίου 2019 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων νομιμοποίησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός ή πλησίον οικισμών, η οποία είχε λήξει στις 4 Δεκεμβρίου 2017.

Τα παραπάνω προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σε σχετική τροπολογία που έχει ψηφιστεί στο νομοσχέδιο με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», το οποίο είναι έτοιμο να συζητηθεί από την Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως επισημαίνει η τροπολογία, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν όμως ότι η σχετική ΚΥΑ δημοσιεύθηκε και ισχύει από 4/8/2017 και ότι η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος εκδόθηκε μόλις στις 17/11/2017 και αφετέρου την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, καθίσταται απαραίτητη η παράταση της υποβολής των αιτήσεων μέχρι 30/6/2019, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες για την έκδοση της άδειας διατήρησης των σταυλικών τους εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον οικισμών.

Επιπλέον, μέχρι την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων (διακοπή λειτουργίας, αποβολή, κατεδάφιση ή επιβολή προστίμου) που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άρθρο 15
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων
1. Η παρ. 3 του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α ́ 52) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α) Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργού σαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και εφόσον  επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) μέχρι τις 30.6.2019. Έως την ημερομηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας,την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίμου, και ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παραγράφου 2.
β) Η ισχύς της περίπτωσης α ́ αρχίζει από τις 4.12.2017.».
2. Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (Α ́ 52), η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012, παρατείνεται έως τις 30.6.2019. Όπου στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012 αναφέρεται η αρχική προθεσμία των τριών (3) ετών, νοείται η προθεσμία που λήγει στις 30.6.2019.

 

 

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

Slider

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου