αφου.jpg

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπηρεσίες ΟΣΔΕ
chestnut-3741004__480.jpg

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
HLIOSPOS.png

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργα περιβάλλοντος
BIZNES01.png

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μελέτες γεωργικών επενδύσεων
STAFILIA.png

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οργάνωση παραγωγής
FRAOYLA.png

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συστήματα ποιότητας
PELARGOI.png

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων
STARI.jpg

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνεργατικές ομάδες
previous arrow
next arrow
Shadow

4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.

 

     Περιγραφή

    ardeysh2  

 

     Η ορθολογικότερη χρήση του νερού και η μείωση των απωλειών με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και πρακτικών σε επίπεδο εκμετάλλευσης θα συμβάλλουν στη εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά σώματα και στην αύξηση της αποδοτικότητάς του στη γεωργία.
Παρέχεται ενίσχυση για επενδύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.

   Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα - Ομάδες παραγωγών 

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

          Οι επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σχετικές με την άρδευση απαιτείται να είναι πλήρως συμβατές με το άρθρο 46 του Καν. 1305/2013 και τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) της Οδηγίας 2000/60. Τα αναθεωρημένα σχέδια των ΣΔΛΑΠ θα ληφθούν υπόψη όταν τεθούν σε ισχύ.
Τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης συμμορφώνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα.
     Η επιλογή των ορίων της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ένα σημαντικό ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος σύμφωνα με τον Κανονισμό. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που αφορά σε αντικατάσταση του ίδιου τύπου αρδευτικού συστήματος όπου το όριο για το ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος είναι μικρότερο λόγω της περιορισμένης δυνατότητας εξοικονόμησης ύδατος.

*Μεθοδολογία για τον υπολογισμό της Δυνητικής Εξοικονόμησης ύδατος :
Η δυνητική εξοικονόμηση νερού θα υπολογίζεται εκ των προτέρων και θα βασίζεται σε σχετική μελέτη η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις τεχνικές παραμέτρους της υφιστάμενης με της μελλοντικής εγκατάστασης.
**Μεθοδολογία για τον υπολογισμό της Πραγματικής Μείωσης της χρήσης του νερού
Για τον υπολογισμό της πραγματικής κατανάλωσης νερού πριν την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού άρδευσης λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που αφορούν στη μέση κατανάλωση ύδατος των αγροτεμαχίων που θα εγκατασταθεί ο νέος εξοπλισμός άρδευσης και διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

• Εάν υπάρχουν υδρομετρητές πριν τη νέα επένδυση, ως πραγματική μέση κατανάλωση νερού πριν την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού άρδευσης, θεωρείται ο μέσος όρος κατανάλωσης των τελευταίων 3 ετών
• Εάν δεν υπάρχουν υδρομετρητές, η πραγματική μέση κατανάλωση πριν την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού άρδευσης υπολογίζεται με βάση διαθέσιμα δεδομένα όπως η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια των τελευταίων 3 ετών. Σε διαφορετική περίπτωση οι πραγματικές ανάγκες άρδευσης προσδιορίζονται με βάση τυποποιημένη μελέτη για την οποία οι προδιαγραφές θα εγκριθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Οι εν λόγω προδιαγραφές θα συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, στοιχεία που θα αφορούν στις υδατικές απαιτήσεις των καλλιεργούμενων ειδών της υφιστάμενης κατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης, στον τύπο του εδάφους, στις υδρολογικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής που χωροθετείται η εκμετάλλευση καθώς και στον τύπο αρδευτικού συστήματος πριν την επένδυση.

Είδος στήριξης

     Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης. Η στήριξη δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία.
Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 45 τουΚαν. (ΕΕ) 1305/2013.

Δικαιούχοι

       Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον Καν.1307/2013), όπως αυτό έχει εξειδικευτεί στην εθνική νομοθεσία, ή ομάδες αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Επιλέξιμες δαπάνες

   Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες :
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος
• Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις
• Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)
   Μη επιλέξιμες επενδύσεις :
• Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
• Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται
• Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού

Όροι επιλεξιμότητας

Α. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, να:
• Κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση για την οποία πληρούνται οι όροι και υποχρεώσεις που περιγράφονται στον Πίνακα Μ04-2.

Β. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι για να κριθούν επιλέξιμοι για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, να:
• έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην είναι συνταξιούχοι

Γ. Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει :
• να πληρούν τους γενικούς όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 46 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 όταν πρόκειται για άρδευση, με κυριώτερο όρο την ύπαρξη άδειας χρήσης νερού κατά την αίτηση ενίσχυσης επενδυτικού, με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος στην αγροτική εκμετάλλευση. Η περιγραφή του τρόπου εφαρμογής δίνεται στον Πίνακα Μ04-2. Επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε υφιστάμενη εγκατάσταση και επηρεάζουν αποκλειστικά και μόνο την ενεργειακή απόδοση ή επενδύσεις για τη χρήση ανακυκλούμενων υδάτων εξαιρούνται των όρων και υποχρεώσεων που περιγράφονται στον Πίνακα Μ04-2.
• τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες από νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία εγκατάστασης.
• να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης
• να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή.

 

   

Καθορισμός των κριτηρίων

   Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση και το υδατικό σώμα όπως :
• ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος (δυνητικό και πραγματικό) μεγαλύτερο από τα οριζόμενα στον Πίνακα Μ04-2.
• εκμετάλλευση που βρίσκεται σε περιοχή της Οδηγίας 91/676.
• εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος σε υδροβόρες καλλιέργειες
• η επένδυση άρδευσης επηρεάζει ύδατα των οποίων η κατάσταση έχει χαρακτηριστεί λιγότερο από καλή.

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

     Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 150.000 €.

     Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 75% στις παρακάτω περιπτώσεις:

-σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό (αρθ. 2, παρ. ιδ) ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγούνται της αίτησης στήριξης.
-σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια
-σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα
-σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 28 και 29 του Καν. 1305/2013
 
     Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύνανται κατά την υποβολή μίας αίτησης στήριξης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν και στις τρεις δράσεις με μέγιστο ύψος επένδυσης συνολικά τις 500.000 € το οποίο για τις συλλογικές επενδύσεις συνδυαστικά δεν θα ξεπερνά τα 2.000.000 €.
 
     Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 €..

Λοιπά υποβολής

 

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια

  

 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Ολη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή Μ4.1

378.249.076
0
0
0

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0
0
0
0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%
0
0
0

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (σε αδράνεια)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

 

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

panorama-3537485__480.jpeg
panorama-2360038__480.jpeg
panorama_new-zealand-1907586__480.jpeg
panorama-1733308__480.jpeg
panorama-3629120__480.jpeg
panorama-rural-3271586__480.jpeg
panorama_chicks-3803535__480.jpeg
panorama-agriculture-1868013__480.jpeg
panorama_birds-3068274__480.jpeg
panorama_fantasy-2955354__480.jpeg
panorama_malham-cove-2451405__480.jpeg
panorama-2160224__480.jpeg
panorama-2354183__480.jpeg
panorama-2360038__480.jpeg
panorama-2405958__480.jpeg
panorama-3116764__480.jpeg
panorama-3526812__480.jpeg
panorama-3629120__480.jpeg
panorama-3752711__480.jpeg
panorama-3776998__480.jpeg
panorama-3812820__480.jpeg

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

 ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

ΕΛΟΤ  ISO / IEC 27001:2013      EUROCERT

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi

espa

© 2021 Σχεδίαση και Κατασκευή ιστοσελίδας | AGROnet Serres