smartslider3[3]

10.2.02 Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία.

 

     Περιγραφή

    sporoi Στόχος της δράσης είναι η ex situ διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία.
     Αναγνωρισμένοι φορείς (Τράπεζα Γενετικού Υλικού, γεωπονικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κτλ.)αναλάβουν να υλοποιήσουν τον παραπάνω στόχο.

      

ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που διαθέτουν αναγνωρισμένη επιστημονική γνώση

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

       Στόχος της δράσης είναι η ex situ διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία.
     Αναγνωρισμένοι φορείς (Τράπεζα Γενετικού Υλικού, γεωπονικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κτλ.)αναλάβουν να υλοποιήσουν τον παραπάνω στόχο μέσω των παρακάτω ενεργειών:
• τον αναπολλαπλασιασμό των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών του Πίνακα Μ10-28 της δράσης Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών,
• τον ολοκληρωμένο προσδιορισμό της ταυτότητας των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών με τη χρήση μορφολογικών και μοριακών δεικτών στο επίπεδο τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών-ποικιλιών,
• την ενημέρωση-κατάρτιση των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, διατήρησης και προώθησης των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών και των προϊόντων.
     Στον Πίνακα Μ10-28 καταγράφονται στοιχεία των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που απειλούνται από γενετική διάβρωση, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 7, παρ. 4 του κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014. Ο πίνακας είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης των φορέων που εμπλέκονται σε θέματα φυτογενετικών πόρων (Υπηρεσίες Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ερευνητικά Κέντρα, Γεωπονικά Πανεπιστήμια, ΜΚΟ, κτλ.) και έχει καταρτιστεί με βάση:
• τις υπάρχουσες και υπό δημοσίευση μελέτες
• την ύπαρξη δείγματος αναφοράς για κάθε τοπικό αβελτίωτο πληθυσμό/ποικιλία και
• την ύπαρξη ολοκληρωμένων στοιχείων περιγραφής και ιστορικών στοιχείων.
       Η δράση θα αποτελέσει και τη μεταβατική φάση για την εγγραφή τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών -ποικιλιών και στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.

Είδος στήριξης

   κατ’ αποκοπή
 

Δικαιούχοι

       Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που διαθέτουν αναγνωρισμένη επιστημονική γνώση, επάρκεια καθώς και τις απαραίτητες υποδομές σε θέματα προστασίας, διατήρησης και αξιολόγησης φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.
       Ο αρμόδιος, κατά περίπτωση, φορέας θα αναλάβει το ρόλο του συντονιστή στο πλαίσιο δράσης για τον προσδιορισμό των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών με μορφολογικούς και μοριακούς δείκτες, με στόχο την άρτια αποτύπωση των φυτογενετικών πόρων της χώρας και τη διάσωσή τους μέσω της αναπαραγωγής, καλλιέργειας και διατήρησης.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Στο πλαίσιο της αναπαραγωγής στοχευμένων τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών -ποικιλιών και του προσδιορισμού της ταυτότητας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται δαπάνες μη μόνιμου προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες εφαρμογής του μέτρου καθώς και δαπάνες εφοδίων και αναλωσίμων.
     Στο πλαίσιο της ενημέρωσης-κατάρτισης των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, διατήρησης και προώθησης των τοπικών ποικιλιών, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:
1. Δαπάνες για τη διενέργεια ημερίδων/σεμιναρίων, συμπεριλαμβανομένων δαπανών για μετακινήσεις και αποζημιώσεις εισηγητών, γραμματειακής υποστήριξης, κλπ..
2. Δαπάνες ενοικίασης αιθουσών και οπτικοακουστικών μέσων.
3. Δαπάνες για τη διάχυση της ενημέρωσης και πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένων δαπανών για την έκδοση έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού.

Όροι επιλεξιμότητας

     Οι δικαιούχοι πρέπει:
1. Να διαθέτουν μερικούς από τους τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες του Πίνακα Μ10-28 του τεχνικού δελτίου Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών.
2. Να διαθέτουν αναγνωρισμένη επιστημονική γνώση, επάρκεια καθώς και τις απαραίτητες υποδομές σε θέματα προστασίας, διατήρησης και αξιολόγησης φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.
3. Στο τέλος κάθε έτους, οι δικαιούχοι οφείλουν να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τα εξής:
1. τις καλλιέργειες που εγκατέστησαν
2. τον αριθμό των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που χρησιμοποίησαν και
3. την καλλιεργήσιμη έκταση
    Τα στοιχεία αυτά θα απογράφονται στο μητρώο τοπικών ποικιλιών, μία βάση δεδομένων που θα διατηρεί η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ. Η βάση δεδομένων θα συμβάλλει στην αποτύπωση των περιοχών και τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών, ποικιλιών που καλλιεργούνται για ένταξη σε δράσεις διατήρησης φυτογενετικών πόρων στον αγρό (on farm conservation), κ.ά... Επιπλέον θα συμβάλλει στην άρτια παρακολούθηση των μέτρων και δράσεων για την αποτύπωση τους στην έκθεση απολογισμού.
4. Να αποστέλλουν αξιόπιστες περιγραφές και δείγματα αναφοράς των ποικιλιών στον αρμόδιο, κατά περίπτωση, φορέα οι οποίες στη συνεχεία θα αποστέλλονται στο ΙΕΠΚΦ για δοκιμές εγγραφής και μετέλεγχο.
5. Στο τέλος κάθε έτους (για τις ετήσιες καλλιέργειες) οι δικαιούχοι οφείλουν να αποστέλλουν αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων που παρήγαγαν από την εγκατάσταση της καλλιέργειας για αξιολόγηση στον αρμόδιο, κατά περίπτωση, φορέα.

Καθορισμός των κριτηρίων

     

Ποσά και ποσοστά στήριξης

     Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους αναπαραγωγής των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών -ποικιλιών.
     Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους προσδιορισμού της ταυτότητας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών με τη χρήση μορφολογικών και μοριακών δεικτών.
     Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους ενημέρωσης-κατάρτισης των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, διατήρησης και προώθησης των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών.

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 10

372.023.776

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

smartslider3[7]

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου