smartslider3[27]

 

     Περιγραφή

    xoiros Ενισχύονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, στους χοίρους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009). Οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν παρεμβάσεις σε :

  • (α) Διατροφή,
  •  (β) Σταβλισμό,
  • (γ) Υγεία και
  • (δ) Εκδήλωση χαρακτηριστικών φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων.
          Για τις δεσμεύσεις αυτές, έχει εκπονηθεί η κατάλληλη μεθοδολογία για την αντικειμενική αξιολόγηση τους, η οποία προτείνεται για τον έλεγχο ορθής εφαρμογής του Μέτρου.

      

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα και ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

      

Είδος στήριξης

   Η ενίσχυση είναι ετήσια.
 

Δικαιούχοι

       Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είναι κάτοχοι χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της Χώρας και οι οποίοι είναι ενεργοί γεωργοί με την έννοια του άρθρου 9 του Καν. (Ε.Ε.) 1307/2013. 1307/2013.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Οι δεσμεύσεις με την ετήσια οικονομική ενίσχυση ανά Μονάδα Μεγάλου Ζώου (ΜΜΖ) παρουσιάζεται στον Πίνακα Μ14-4.

Όροι επιλεξιμότητας

    Η Δράση ενισχύει χοιροτρόφους, οι οποίοι τηρούν τις συνθήκες και τις προδιαγραφές των ελάχιστων απαιτήσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων του Κεφαλαίου Ι του τίτλου VI του κανονισμού (Ε.Ε.)1306/2013 (άρθρο 93 και παράρτημα ΙΙ, ΚΑΔ 11,12 και 13).

Καθορισμός των κριτηρίων

     

Ποσά και ποσοστά στήριξης

  Η ενίσχυση είναι για πέντε έτη, με ανώτατο όριο τα 500€ ανά ΜΜΖ (παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ)1305/2013). 

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 14

10.000.000

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

 

     Περιγραφή

    agelada Ενισχύονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, στα βοοειδή, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality®, 2009). Οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν παρεμβάσεις σε : (α) Διατροφή, (β) Σταβλισμό, (γ) Υγεία και (δ) Εκδήλωση χαρακτηριστικών φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων.
Για τις δεσμεύσεις αυτές, έχει εκπονηθεί η κατάλληλη μεθοδολογία για την αντικειμενική αξιολόγηση τους, η οποία προτείνεται για τον έλεγχο ορθής εφαρμογής του Μέτρου.

      

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα και ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

      

Είδος στήριξης

   κατ’ αποκοπή
 

Δικαιούχοι

       Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) της Χώρας που είναι ενεργοί γεωργοί με την έννοια του άρθρου 9 του Καν. (Ε.Ε.) 1307/2013.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Οι δεσμεύσεις με την ετήσια οικονομική ενίσχυση ανά Μονάδα Μεγάλου Ζώου (MMZ)

Όροι επιλεξιμότητας

     Η Δράση ενισχύει κτηνοτρόφους που τηρούν τις συνθήκες και τις προδιαγραφές των ελάχιστων απαιτήσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων του Κεφαλαίου Ι του τίτλου VI του κανονισμού (Ε.Ε.) 1306/2013 (άρθρο 93 και παράρτημα ΙΙ, ΚΑΔ 11,12 και 13).

Καθορισμός των κριτηρίων

     

Ποσά και ποσοστά στήριξης

   

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 14

10.000.000

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

 

     Περιγραφή

    sporoi Στόχος της δράσης είναι η ex situ διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία.
     Αναγνωρισμένοι φορείς (Τράπεζα Γενετικού Υλικού, γεωπονικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κτλ.)αναλάβουν να υλοποιήσουν τον παραπάνω στόχο.

      

ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που διαθέτουν αναγνωρισμένη επιστημονική γνώση

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

       Στόχος της δράσης είναι η ex situ διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία.
     Αναγνωρισμένοι φορείς (Τράπεζα Γενετικού Υλικού, γεωπονικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κτλ.)αναλάβουν να υλοποιήσουν τον παραπάνω στόχο μέσω των παρακάτω ενεργειών:
• τον αναπολλαπλασιασμό των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών του Πίνακα Μ10-28 της δράσης Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών,
• τον ολοκληρωμένο προσδιορισμό της ταυτότητας των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών με τη χρήση μορφολογικών και μοριακών δεικτών στο επίπεδο τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών-ποικιλιών,
• την ενημέρωση-κατάρτιση των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, διατήρησης και προώθησης των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών και των προϊόντων.
     Στον Πίνακα Μ10-28 καταγράφονται στοιχεία των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που απειλούνται από γενετική διάβρωση, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 7, παρ. 4 του κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014. Ο πίνακας είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης των φορέων που εμπλέκονται σε θέματα φυτογενετικών πόρων (Υπηρεσίες Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ερευνητικά Κέντρα, Γεωπονικά Πανεπιστήμια, ΜΚΟ, κτλ.) και έχει καταρτιστεί με βάση:
• τις υπάρχουσες και υπό δημοσίευση μελέτες
• την ύπαρξη δείγματος αναφοράς για κάθε τοπικό αβελτίωτο πληθυσμό/ποικιλία και
• την ύπαρξη ολοκληρωμένων στοιχείων περιγραφής και ιστορικών στοιχείων.
       Η δράση θα αποτελέσει και τη μεταβατική φάση για την εγγραφή τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών -ποικιλιών και στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.

Είδος στήριξης

   κατ’ αποκοπή
 

Δικαιούχοι

       Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που διαθέτουν αναγνωρισμένη επιστημονική γνώση, επάρκεια καθώς και τις απαραίτητες υποδομές σε θέματα προστασίας, διατήρησης και αξιολόγησης φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.
       Ο αρμόδιος, κατά περίπτωση, φορέας θα αναλάβει το ρόλο του συντονιστή στο πλαίσιο δράσης για τον προσδιορισμό των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών με μορφολογικούς και μοριακούς δείκτες, με στόχο την άρτια αποτύπωση των φυτογενετικών πόρων της χώρας και τη διάσωσή τους μέσω της αναπαραγωγής, καλλιέργειας και διατήρησης.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Στο πλαίσιο της αναπαραγωγής στοχευμένων τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών -ποικιλιών και του προσδιορισμού της ταυτότητας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται δαπάνες μη μόνιμου προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες εφαρμογής του μέτρου καθώς και δαπάνες εφοδίων και αναλωσίμων.
     Στο πλαίσιο της ενημέρωσης-κατάρτισης των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, διατήρησης και προώθησης των τοπικών ποικιλιών, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:
1. Δαπάνες για τη διενέργεια ημερίδων/σεμιναρίων, συμπεριλαμβανομένων δαπανών για μετακινήσεις και αποζημιώσεις εισηγητών, γραμματειακής υποστήριξης, κλπ..
2. Δαπάνες ενοικίασης αιθουσών και οπτικοακουστικών μέσων.
3. Δαπάνες για τη διάχυση της ενημέρωσης και πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένων δαπανών για την έκδοση έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού.

Όροι επιλεξιμότητας

     Οι δικαιούχοι πρέπει:
1. Να διαθέτουν μερικούς από τους τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες του Πίνακα Μ10-28 του τεχνικού δελτίου Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών.
2. Να διαθέτουν αναγνωρισμένη επιστημονική γνώση, επάρκεια καθώς και τις απαραίτητες υποδομές σε θέματα προστασίας, διατήρησης και αξιολόγησης φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία.
3. Στο τέλος κάθε έτους, οι δικαιούχοι οφείλουν να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τα εξής:
1. τις καλλιέργειες που εγκατέστησαν
2. τον αριθμό των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που χρησιμοποίησαν και
3. την καλλιεργήσιμη έκταση
    Τα στοιχεία αυτά θα απογράφονται στο μητρώο τοπικών ποικιλιών, μία βάση δεδομένων που θα διατηρεί η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ. Η βάση δεδομένων θα συμβάλλει στην αποτύπωση των περιοχών και τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών, ποικιλιών που καλλιεργούνται για ένταξη σε δράσεις διατήρησης φυτογενετικών πόρων στον αγρό (on farm conservation), κ.ά... Επιπλέον θα συμβάλλει στην άρτια παρακολούθηση των μέτρων και δράσεων για την αποτύπωση τους στην έκθεση απολογισμού.
4. Να αποστέλλουν αξιόπιστες περιγραφές και δείγματα αναφοράς των ποικιλιών στον αρμόδιο, κατά περίπτωση, φορέα οι οποίες στη συνεχεία θα αποστέλλονται στο ΙΕΠΚΦ για δοκιμές εγγραφής και μετέλεγχο.
5. Στο τέλος κάθε έτους (για τις ετήσιες καλλιέργειες) οι δικαιούχοι οφείλουν να αποστέλλουν αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων που παρήγαγαν από την εγκατάσταση της καλλιέργειας για αξιολόγηση στον αρμόδιο, κατά περίπτωση, φορέα.

Καθορισμός των κριτηρίων

     

Ποσά και ποσοστά στήριξης

     Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους αναπαραγωγής των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών -ποικιλιών.
     Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους προσδιορισμού της ταυτότητας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών με τη χρήση μορφολογικών και μοριακών δεικτών.
     Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% του κόστους ενημέρωσης-κατάρτισης των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, διατήρησης και προώθησης των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών.

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 10

372.023.776

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

  Επιστροφή στα Μέτρα

 

     Περιγραφή

    ryzi1 Η δράση αφορά την προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση μέσω προώθησης της καλλιέργειάς τους (in situ conservation).

     Οι συνήθως χαμηλές αποδόσεις των τοπικών ποικιλιών έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών που επιλέγουν να τις καλλιεργήσουν. Συνεπώς, η οικονομική στήριξη μέσω της δράσης αποτελεί βασικό κίνητρο για τη διατήρηση των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών αφού αναπληρώνει την ως άνω αναφερόμενη απώλεια εισοδήματος.

 

 Φυσικά πρόσωπα - Νομικά - Ομάδες

 

Περιγραφή του τύπου πράξης

       Σκοπός της δράσης είναι:
• η προστασία της γεωργικής βιοποικιλότητας και της γενετικής ποικιλότητας, μεταξύ των ειδών και εντός των ειδών και η προστασία των αγροτικών οικοσυστημάτων.
• η προστασία και αειφορική διαχείριση των φυτογενετικών πόρων.
• η προώθηση καλλιέργειας τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών
• η στήριξη μικροκαλλιεργητών και γεωργών που διατηρούν ή επιθυμούν να καλλιεργήσουν τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς - ποικιλίες.
• η προστασία του δικαιώματος των καταναλωτών να επιλέγουν τροφή από τοπικούς αβελτίωτους πληθυσμούς – ποικιλίες.
      Στον Πίνακα  καταγράφονται στοιχεία των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που απειλούνται από γενετική διάβρωση, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 7, παρ. 4 του κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014. Ο πίνακας είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης των φορέων που εμπλέκονται σε θέματα φυτογενετικών πόρων (Υπηρεσίες Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ερευνητικά Κέντρα, Γεωπονικά Πανεπιστήμια, ΜΚΟ, κτλ.) και έχει καταρτιστεί με βάση:
• τις υπάρχουσες και υπό δημοσίευση μελέτες
• την ύπαρξη δείγματος αναφοράς για κάθε τοπικό αβελτίωτο πληθυσμό/ποικιλία και
• την ύπαρξη ολοκληρωμένων στοιχείων περιγραφής και ιστορικών στοιχείων.
     Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να καλλιεργούν τους αβελτίωτους πληθυσμούς – ποικιλίες, στις συγκεκριμένες περιοχές κατανομής ανά πληθυσμό - ποικιλία και ενισχύονται για την απώλεια εισοδήματος που η καλλιέργεια αυτή τους επιφέρει. Επίσης δεσμεύονται να συνεργάζονται και να χορηγούν δείγμα σπόρου ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία στις υπηρεσίες και αρμόδιους φορείς του ΥΠΑΑΤ.

     Η δέσμευση που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας.
    Στην περίπτωση ενταγμένης εκμετάλλευσης με μία μόνο αροτραία καλλιέργεια, η δέσμευση δύναται να εφαρμόζεται και σε μη καθορισμένα αγροτεμάχια, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά καλή γεωργική πρακτική και, επιπλέον, δεν τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του στόχου της δέσμευσης. Στην περίπτωση εφαρμογής της δέσμευσης σε μη καθορισμένα αγροτεμάχια, ο αριθμός των εκταρίων μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος. Για τις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώδεις και αμπέλια) η δέσμευση εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.

Είδος στήριξης

   Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και το κόστος συναλλαγής, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.
 

Δικαιούχοι

       Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες

    Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και το κόστος συναλλαγής, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν.
Το κόστος συναλλαγής περιλαμβάνει:
• Έξοδα αποστολής σπόρων από και προς τον αρμόδιο, κατά περίπτωση, φορέα..
• Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων του αρμόδιου, κατά περίπτωση, φορέα. Τα έξοδα αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης του επιλέξιμου αγροτεμαχίου.

Όροι επιλεξιμότητας

• Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου.
     Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.
• Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.

Καθορισμός των κριτηρίων

      Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι μεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού, οι εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται με βάση τo παρακάτω κριτήριο επιλογής:
Επικλινή εδάφη

Ποσά και ποσοστά στήριξης

   Τα ποσά στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα Μ10-29.
   Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600€/Ha/έτος για τις ετήσιες καλλιέργειες και τα 900€/Ha/έτος για τις πολυετείς.

Λοιπά υποβολής

 Περίοδος υποβολής

Σε αδράνεια


 Περιοχή εφαρμογής - Κατανόμη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η χώρα

Κατανωμή             : 

 

 

 

  Κατάσταση

Η δράση είναι σε αδράνεια
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 Προυπολογισμός

 

Κοινοτική Συμμετοχή 10

372.023.776

Δημόσια Δαπάνη Προκύριξης

0

Ποσοστό %  Δαπάνης

0%

 

 

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση (pdf)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Επιστροφή στα Μέτρα 

Τα έργα μας

• 35000 Φάκελοι Άμεσων επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) • 220 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• 1550 πιστοποιήσεις ορθολογικής χρήσης φαρμάκων • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 800 Σχέδια δράσης Νέων αγροτών • 650 Οικονομικά Επενδυτικά σχέδια

• 3500 Προγράμματα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας • 120 Μελέτες οργανώσεις περιβάλλοντος

• 45 Κτηνοτροφικές κατασκευές • 120 Εφαρμογές συστημάτων παραγωγής

• Χιλιάδες φυτό υγειονομικές και κτηνοτροφικές συνεργασίες και συμβουλές

smartslider3[7]

          Επικοινωνία             

          ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

arxigramma1

Χριστουγέννων 44 - 6
Μυτιλήνη ΤΚ 81100
Δεξιός λιμενοβραχίονας
 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΣΔΕ
Αλκαίου και Αρίωνος γωνία
τηλ +30 22510 47555
 

          Συνδεθείτε μαζί μας     

         

Ακολουθήσε το newsletter μας
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2012-2018 Γεωτεχνική Αιγαίου